Jdi na obsah Jdi na menu
 


Perla Zlínska 2011

metodika  RPZK        metodika PZ 

Vážená pani, vážený pane,
 
dovoluji si Vás jménem Agrární komory Zlín oslovit s nabídkou účasti v šestém ročníku krajské soutěže Perla Zlínska a druhém ročníku soutěže Regionální potravina Zlínského kraje.
Obě akce pořádáme se záměrem aktivního posílení spotřebitelského zájmu o kvalitní regionální potraviny, vyrobené především z místních surovin a zlínskými zpracovateli. Vzhledem k tomu, že jedna soutěž probíhá za finanční podpory Zlínského kraje a druhá za finanční podpory Mze a vzhledem k tomu, že pro letošní rok není možné obě soutěže vzájemně propojit, je v případě Vašeho zájmu o účast v těchto regionálních soutěžích podat přihlášku na každou akci samostatně.
 
Hlavními cíli soutěže Perla Zlínska (akce podporovaná Zlínským krajem)je:
zvýšeni poptávky po regionálních potravinách a prosazeni kvalitních místních produktů v každodenním jídelníčku místních patriotů
- vzájemně výhodné propojeni zemědělců, zpracovatelů a maloobchodníků v kraji, podpořené přízni spotřebitelů
- protekce kvalitních zlínských potravin, která podporuje regionální ekonomiku, ekologii i zdraví konzumentů
- návrat k tradičním hodnotám umožňujícím krajovou svébytnost a prosperitu.
 
Hlavními cíli soutěže Regionální potravina (akce podporovaná Mze)je:
- zvýšeni poptávky po regionálních potravinách a prosazeni kvalitních místních produktů v každodenním jídelníčku místních patriotů
- vzájemně výhodné propojeni zemědělců, zpracovatelů a maloobchodníků v kraji, podpořené přízni spotřebitelů
- protekce kvalitních zlínských potravin, která podporuje regionální ekonomiku, ekologii i zdraví konzumentů
- návrat k tradičním hodnotám umožňujícím krajovou svébytnost a prosperitu.
 
Jak je zřejmé z výše uvedeného, obě soutěže mají stejné cíle, bohužel každá jiného sponzora. Jako organizátoři těchto soutěží, doufáme, že se obě akce vzájemně propojí.
 
Kromě popularizace vítězů máme vypracovaný plán systémových kroků k šíření dobrého jména oceněných potravinářů. Soutěž bude doprovázena medializací na celostátní i regionální úrovni.
Nejúspěšnějším účastníkům soutěže zajistíme zviditelněni formou reklamy. Oceněné výrobky budeme propagovat pomoci série veřejných ochutnávek ve všech okresech Zlínského kraje.
Vítězově budou prezentováni v rámci samostatné expozice na populárním agroveletrhu Země živitelka 2011.
Podrobné informace, metodiku a přihlášky do obou soutěží získáte na AK Zlín, nebo na www.regionalnipotravina.cz, www.perla-zlinska.cz ,www.kis-zvzk.cz
 
 
Příjem přihlášek (maximálně 10 výrobků od jednoho přihlašovatele, součásti přihlašovacích formulářů jsou 3 přílohy a obal) na adrese Agrární komora Zlín, Bartošova 4393, 76001 Zlín
od 10. 4. do 20. 5. 2011, 16 hod. Písemnou přihlášku je možně doručit poštou nebo osobně.
 
Hodnocenípřihlášených produktů bude prováděno dvěma komisemi samostatně 27. 5. 2011 v sídle UTB-technologické fakulty Zlín, Gahurova Zlín, kam je nutné doručit 2 ks vzorků přihlášených výrobků od 8 do 10 hodin.
Nejúspěšnější výrobci budou písemně informováni o získání značky Perla Zlínska a RPZK za rok 2011 do 15. 6 2011.
 
Slavnostní vyhodnocení soutěže Perla Zlínska a Regionální potravina Zlínského kraje a udílení cen proběhne 30. 9. 2011 a 1. 10. 2011 ve sportovní hale Novesta včetně s malým regionálním potravinovým veletrhem, doprovázeným kulturním programem.
Účast v soutěži je bezplatná.
 
S přáním mnoha úspěchů se značkou Perla Zlínska a Regionální potravina Zlínského kraje.
 
 
 
Ve Zlíně 7. dubna 2011
 
 
 
 
Ing. Petr Slovák, v. r.
předseda AK Zlín